ForceFlow

ForceFlow meest gewaarde recruitment tech leverancier 2021

ForceFlow is deze maand via een survey van RecruitmentTech.nl onder gebruikers van recruitmenttechnologie uitgeroepen tot meest gewaarde recruitment tech leverancier 2021. Fitt is als implementatiepartner nauw betrokken bij klanten en natuurlijk ook reuze trots op dit resultaat! Fijn dat onze klanten de software en de dienstverlening zo positief hebben gewaardeerd.

ForceLFlow uitgeroepen tot meest gewaardeerde recruitmenttech leverancier 2021

De verschillende rubrieken van de survey

ForceFlow heeft zich niet zélf op nummer 1 gezet, dat hebben de klanten gedaan. Dus we kunnen vanuit ons perspectief als implementatiepartner hooguit verklaren wat de mogelijke redenen zijn van die eerste positie. Dus, als de slager die het eigen vlees keurt, wat wij dagelijks hiervoor zoal doen en wat ForceFLow als ATS-leverancier hiervoor doet aan de hand van de zes rubrieken waarop in de survey is beoordeeld: Productkwaliteit, Klantgerichtheid, Prijs-kwaliteitsverhouding, Innovatievermogen, Servicegerichtheid en Proactief meedenken.

Productkwaliteit

Als uitrolpartner is Fitt uiteraard erg enthousiast over ForceFlow. De recruitmentsoftware staat bol van vooral slimme en gebruiksvriendelijke functies waarmee recruitmentbureaus hun dagelijkse werk kunnen uitvoeren. Bij de ontwikkeling wordt niet alleen gekeken naar de noodzaak van een functie, maar ook hoe deze dusdanig te bouwen dat er zo min mogelijk gebruikershandelingen nodig zijn. Hoe minder handelingen, hoe sneller een gebruiker de software begrijpt en hanteert en hoe korter de opstart.
Los van de uitgebreide functionaliteit is ForceFlow razendsnel en erg betrouwbaar.
Ongeacht de hoeveelheid gegevens die je opslaat blijft de zoekfunctie heerlijk snel. ForceFlow draait daarnaast op elk apparaat met een heel hoge uptime, erg belangrijk voor de betrouwbaarheid van webapplicaties.

ForceFlow ATS, laagdrempelige recruitmentsoftware

Klantgerichtheid

Klanten zien wij als ambassadeurs. ForceFlow is een relatief nieuw product en is ontsprongen uit het idee dat klantwaarde bovenaan moet staan. Alleen de klant bepaalt of het product en de bijbehorende dienstverlening voldoen aan de verwachtingen en waard zijn om voor te betalen.

Om te kunnen groeien zijn enthousiaste gebruikers nodig, die ForceFlow en Fitt aanbevelen bij concullega’s. Die afhankelijkheid zorgt dat we blijven zoeken naar manieren om de klant nog meer tegemoet te komen. Dat is meer dan een lage licentieprijs alleen.

Prijs-kwaliteitsverhouding

Soms horen we van prospects dat ze van andere systemen, die gericht zijn op meerdere doelgroepen, slechts 20% zouden willen gebruiken maar daarvoor wel de volle mep moeten betalen. ForceFlow richt zich vooralsnog alleen op Werving- & Selectiebureaus en heeft die 20% tot haar 100% gemaakt en voorziet daarmee in alles wat de meeste zelfstandige Werving- & Selectiebureaus nodig hebben, tegen een scherpe prijs.

Maar prijs bestaat uit meer dan licentiekosten. Het hangt ook samen met de opstart. ForceFlow is gebruiksvriendelijk en uniform opgezet, waardoor gebruikers telkens dezelfde logica ervaren. Zo kunnen ze bij de opstart heel veel zelf doen. Daar sturen we dan ook continu op aan. Niet alleen om de opstartkosten laag te houden (alles wat de klant doet hoeven wij niet te doen en dus niet te factureren), maar ook om de klant zelfredzaam te maken. Daarmee bespaar je trainingskosten en word je op lange termijn ook minder afhankelijk van ons. Wat ook in de toekomst kosten bespaart.

Innovatievermogen

Of ForceFlow voldoende wordt vernieuwd hangt veel van de klanten af. En die zijn heel creatief in het bedenken van nieuwe functies! Los van de roadmap die ForceFlow zelf heeft opgesteld, waaronder koppelingen met andere slimme recruitmenttechnologie, komen er bij elke update ook kleine optimalisaties bij die door klanten zijn voorgedragen. Zo wordt ForceFlow steeds meer een product van de klanten zelf. En omdat ForceFlow een logische structuur kent, kunnen innovaties ook heel snel en rimpelloos worden geïntegreerd.

Servicegerichtheid

Dit hangt één op één samen met klantgerichtheid en innovatievermogen. Supportvragen worden direct opgepakt en afgehandeld. Want alles wat je laat woekeren groeit vanzelf boven je hoofd… Soms kunnen klantwensen niet opgelost worden met bestaande instellingen, dan wordt gekeken of er een generieke oplossing voor kan worden ontwikkeld. Zo kunnen ook andere klanten daarvan profiteren.

Proactief meedenken

De opstart is voor elke klant anders, verbazingwekkend hoeveel verschillende wensen er telkens weer blijken te zijn. Je moet als leverancier telkens goed naar die wensen kijken, op het eerste oog lijken ze misschien anders, maar als je doorvraagt blijken er vaak dezelfde achterliggende problemen aan ten grondslag te liggen. Dit voorkomt het leveren van ‘quick and dirty’ oplossingen, of lapwerk. Want hoe kun je een oplossing bieden als je het echte probleem niet kent of begrijpt? En hoe vaak gaat het niet op deze manier:

Fitt vertaalt de echte wens van recruiters naar de juiste ForceFlow-inrichting


De achtergrond van de oprichters van zowel Fitt als ForceFlow is het vak Informatiekunde. Daar leer je hoe je de informatisering van organisaties kunt optimaliseren door te kijken naar bedrijfsprocessen. Er wordt dus niet meteen een wens opgelost, nee we kijken naar de vraag achter de vraag, proberen te analyseren wat de échte achterliggende behoefte is en realiseren dan dáárvoor de oplossing.

We gaan zo door!

Zowel Fitt als ForceFlow streven ernaar op deze zes rubrieken te blijven verbeteren. Daarbij hanteren we een lange termijn visie en proberen we de dingen in één keer goed te doen. Dat kost op korte termijn vaak wat meer tijd maar scheelt uiteindelijk veel klantfrustratie en veel overbodig dubbel werk voor iedereen. 

Zo werken wij met veel plezier en met de overtuiging dat we recruiters op deze manier ook echt kunnen helpen met slimme oplossingen. We bedanken de gebruikers voor hun stem en wensen hen en alle toekomstige gebruikers dan ook veel plezier met ForceFlow!